Ontkenning

VERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN FOTO’S

DECLRATION

ik, ondergetekende,

, Hierbij mag Kazumi Photography toestemming geven om de foto's van mijn kinderen, partner of mijzelf tijdens het hierboven beschreven evenement te gebruiken voor gratis (gratis) redactionele (bijv. persberichten, bedrijfsbrochures en folders), promotie-, reclame- en internetdoeleinden.

Handtekening:
Datum: