Privacybeleid

Kazumi Photography begrijpt dat je omgeeft hoe je persoonlijke gegevens gebruikt en gedeeld worden. Hoewel we het waarderen dat u vertrouwt, zullen we dit zorgvuldig en verstandig doen, Kazumi Photography is ook verplicht om te voldoen aan de vereisten van het nationale privacybeleid van de federale overheid, overeenkomstig de Privacywet 1988 (Wet).

Dit document bevat ons privacybeleid.

Dit privacybeleid bevat informatie over hoe Kazumi Photography uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, onthult en beveiligt.

 

1. Verzameling van persoonlijke informatie

(a) De door Kazumi Photography verzamelde informatie helpt ons bij het personaliseren en verbeteren van de ervaring voor onze klanten. Dergelijke informatie wordt vooral gebruikt om de levering van goederen en diensten aan u de klant te verzekeren. Dergelijke informatie omvat:

(i) naam en adres;

(ii) contact telefoonnummer;

(iii) e-mailadres;

(iv) productvoorkeuren;

(v) informatie over promoties en andere diensten van Kazumi Photography; en

(vi) informatie met betrekking tot alle evenementen en / of lidmaatschapskomponenten.

(b) Informatie over uw gebruik van de Kazumi Photography website kan ook verkregen worden door het gebruik van cookies.

(c) Kazumi Photography verzamelt geen gevoelige informatie zonder uw toestemming, tenzij het nodig is om dergelijke informatie te verzamelen voor een activiteit of functie, en deze informatie niet op een geheime of oneerlijke manier verzamelt.

 

2. Gebruik van persoonlijke informatie

(a) Het primaire gebruik van persoonsgegevens is voor de doeleinden die onder de rubriek “Verzameling van persoonlijke gegevens” hierboven staan ​​vermeld. Wij zullen echter uw persoonsgegevens gebruiken en bekend maken voor de goedgekeurde doeleinden en op verschillende manieren die verband houden met de goedgekeurde doeleinden, inclusief het volgende:

(i) om te helpen bij de ontwikkeling van informatietechnologie, systeemonderhoud en -ontwikkeling;

(ii) bijstand te verlenen aan de ontwikkeling van eisen inzake informatietechnologie, systeemonderhoud en ontwikkelingsproblemen;

(iii) informatie te analyseren voor productontwikkeling, marketing en onderzoeksdoeleinden en om ons aanbod van diensten te verbeteren en uit te breiden;

(iv) klachten te onderzoeken en op te lossen betreffende het verrichten van diensten door ons of anderen die met ons zijn verbonden;

(v) rechtstreeks aan u in de handel brengen overeenkomstig de Nationale Privacy Principes;

(vi) openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of persoon die betrokken is bij het verrichten van een noodzakelijke functie of activiteit voor ons, met inbegrip van klachtenbehandeling en fraudepreventie, zowel in Nederland als in het buitenland;

(vii) openbaarmaking van uw persoonsgegevens op een wijze die wettelijk is toegestaan ​​of vereist;

(viii) voor een niet-verwant secundair doel waaraan u stemt; en

(ix) voor naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen

b) Bovendien zullen wij geen persoonlijke gegevens gebruiken zonder redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de informatie juist, compleet en actueel is.

 

3. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Kazumi Photography mag uw persoonlijke gegevens gebruiken en bekend maken voor goedgekeurde doeleinden en op verschillende manieren die geassocieerd zijn met goedgekeurde doeleinden. Dit omvat het volgende:

(a) Kazumi Photography mag persoonlijke informatie aan verwante of niet-gerelateerde derden bekendmaken als toestemming van u is verkregen.

(b) Kazumi Photography mag persoonlijke gegevens tussen verwante lichaamscorporaties bekendmaken. In omstandigheden waarin informatie aan verwante lichaamscorporaties wordt bekendgemaakt, zijn ze gebonden aan het oorspronkelijke primaire doel waarvoor de informatie is verzameld.

(c) Kazumi Photography kan persoonlijke informatie aan niet-verbonden derden bekendmaken om uitbesteding van functies voor doeleinden mogelijk te maken, waaronder, maar niet beperkt tot, facturering, klantrelatiebeheer en orderbevestiging. Dit gebeurt wanneer deze bekendmaking binnen uw redelijke verwachtingen ligt.

(d) Kazumi Photography zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn contracten met derden eisen bevatten aan derden om te voldoen aan de eisen inzake gebruik en openbaarmaking van de Privacywet en in overeenstemming met het privacybeleid van Kazumi Photography.

(e) Kazumi Photography kan persoonlijke gegevens aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, gerechtelijke instanties of externe adviseurs bekendmaken waar wettelijk of wettelijk verplicht is.

(f) Kazumi Photography mag persoonlijke gegevens bekendmaken om een ​​dreigend gevaar voor het leven van een persoon of voor de openbare veiligheid te voorkomen.

(g) Als openbaarmaking niet voor een primair doel is, dan is het voor een verwant secundair doel. Als openbaarmaking niet is verkregen, zal Kazumi Photography uw persoonlijke gegevens niet openbaren, tenzij om redenen 3 (a) tot en met 3 (f) gedocumenteerd.

(h) Kazumi Photography verkoopt of verkoopt haar klantenlijsten niet op commerciële basis met derden, maar in het geval dat we het hebben gedaan, zou het alleen gebeuren als de juiste toestemming van de particulieren is verkregen. In deze omstandigheid zal Kazumi Photography stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het gebruik van zijn klantenlijst door de derde niet de inhoud van de inhoud overschrijdt.

 

4. Beveiliging en kwaliteit van uw persoonlijke informatie

Kazumi Photography zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die door ons verzameld, opgeslagen, gebruikt of geopenbaard worden, accuraat, compleet en actueel zijn. Om dit te doen zal Kazumi Photography het volgende doen:

(a) Kazumi Photography zal zijn collectie- en opslagpraktijken regelmatig en doorlopend herzien om te bepalen hoe verbeteringen van de nauwkeurigheid kunnen worden gerealiseerd.

(b) Kazumi Photography vereist zijn werknemers en aannemers om hun taken te vervullen op een wijze die aansluit bij onze wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot privacy.

(c) Kazumi Photography zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle papier- en elektronische documenten die persoonlijke gegevens bevatten, opgeslagen worden in een faciliteit die geen toestemming verleent voor onbevoegden.

(d) Kazumi Photography zal zijn informatiebeveiligingspraktijken regelmatig en doorlopend herzien om te bepalen hoe verbeteringen aan de beveiliging kunnen worden gerealiseerd.

 

5. Toegang tot persoonlijke informatie

Kazumi Photography neemt redelijke stappen om de toegang tot persoonlijke informatie te beperken door het volgende te doen:

(a) Kazumi Photography geeft toegang tot persoonsgegevens door het relevante individu, indien de aangevraagde toegang in overeenstemming is met de Privacywet.

(b) Kazumi Photography zal zijn persoonlijke gegevens op verzoek van de betrokkene zo snel mogelijk bewerken en overeenkomstig de Privacywet. Indien een persoon hun persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, zouden zij direct contact opnemen met Kazumi Photography.

(c) Kazumi Photography kan een vergoeding in rekening brengen voor een toegangsverzoek indien een dergelijk verzoek complex of resource intensief is.

 

6. Koekjes en andere technologieën

(a) Zoals gebruikelijk op veel zakelijke websites, gebruikt Kazumi Photography cookies en andere technologieën om ons te helpen bij het bepalen van welke onderdelen van onze website het populairst zijn en om ervoor te zorgen dat onze online reclame klanten naar onze producten en diensten brengt. Cookies kunnen ook gebruikt worden om verkeerspatronen te bestuderen en vooral om ervoor te zorgen dat uw ervaring in interactie met ons handig is.

(b) Kazumi Photography adviseert dat deze informatie gewoonlijk niet gebruikt wordt voor enig doel dat buiten het toepassingsgebied van dit privacybeleid valt.

 

7. Zijn uw persoonlijke accountgegevens veilig opgeslagen?

Kazumi Photography zal redelijke stappen ondernemen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen die door hem worden gehouden tegen dergelijke risico’s als verlies of onbevoegde toegang, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking van gegevens. Kazumi Photography laat uw gegevens alleen toe door erkend personeel.

 

8. Openheid

(a) Indien u een verzoek of klacht heeft aangaande privacy of ons privacybeleid, verzoeken we dat u naar Kazumi Photography wordt verwezen naar [e-mailadres invoeren].

(b) Kazumi Photography heeft zijn privacybeleid en algemene voorwaarden op haar website prominent geplaatst.

 

9. Wijzigingen van dit privacybeleid

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Deze wijzigingen zullen op dit moment op het moment van wijziging worden gemarkeerd.